image
Vår styrka är geofysiskt integrerade metoder.

I en förundersökningsplan väljer vi den metod som är lämpligast eller de metoder som kompletterar varandra för ett tillförlitligt resultat.

kjhk

Gradar utför geofysiskt undersökningar

för studiet av jord, berg, vattnet och föremål från markytan ned till ett djup av något tiotal meter.


Tjänster
image

Gradar är expert på geofysik: från djup till berggrundsytan till arkeologiska undersökningar. Från kartläggning av förorenad mark till kontroll av vägbeläggning och betong.

Se våra instrument | metoder
image

Gradar använder avanserat instrument och bearbetning system
men vi ombesörja att levererar pedagogiska rapport med tydlig lokalisering och kartläggning

Se exempel på våra uppdrag


aaaaaaaaaa
bbbbbbbbbbbbbbbbbb ccccccccccccccccccccccc dddddddddddddddddddd